Zakelijk Beter
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongelukkige gebeurtenis die zich op de werkplek voordoet en die mensen op het werk schade toebrengt en soms zelfs de dood tot gevolg heeft. De regels voor vergoedingen voor bedrijfsongevallen van elk land zijn verschillend, maar over het algemeen worden er 4 of 5 verschillende claims ingediend per schadegeval. Je kunt een claim indienen als het ongeval is veroorzaakt is door nalatigheid van de werkgever of bijvoorbeeld een collega. Bedrijfsongevallen worden gedefinieerd als verwondingen of dodelijke ongevallen op het werk. Ongevallen die deels te wijten zijn aan een gebrek aan veiligheidsuitrusting en problemen met de werkomgeving en slechte training – dat zijn allemaal dingen waarvoor werknemers kunnen worden gecompenseerd. Een werkgever die aansprakelijk wordt gesteld voor het overlijden of letsel van een werknemer, kan worden verplicht om deze te vergoeden.

Vergoeding voor een werknemer

Het juristenkantoor bedrijfsongevallen is een full-service juristenkantoor op het gebied van persoonlijk letsel dat uitgebreide diensten biedt aan mensen die schade hebben geleden door een ongeval op het werk of tijdens hun dagelijks leven. Als cliënt van het juristenkantoor arbeidsongevallen werk je gedurende je hele zaak rechtstreeks samen met één belangenbehartiger, van het eerste consult tot het einde van de zaak. Als je tijdens het werk letsel oploopt, helpen zij je bij het zorgen voor een eerlijke regeling. Ze hebben deskundige mensen die alle facetten van het letselschaderecht behandelen en hebben samen meer dan 100 jaar ervaring. Zij doen er alles aan om zowel jouw belangen als die van je gezin te beschermen na een ongeval.

Voordelen van een goede regeling en vergoeding

Een bedrijfsongeval kan je nadelen opleveren die verder gaan dan het missen van je salaris en kosten die je maakt. Je werkgever is daarnaast ook verantwoordelijk voor het afsluiten van goede verzekeringen. Recht op vrije tijd en zekerheid van je pensioenuitkeringen zijn ook belangrijk terwijl je herstelt van je ongeval. Als je verwonding je verhindert om volledig weer aan het werk te gaan, blijven veel van deze schadeposten gedurende je hele leven en tot aan je pensionering van kracht. De werknemer krijgt dan een vergoeding voor de ontstane schade. Dit is je recht als werknemer. De vergoeding omvat geld, maar natuurlijk is het belangrijkste om weer beter te worden, zodat je weer aan het werk kan wanneer je daartoe in staat bent.