Zakelijk Beter
Image default
Zakelijke dienstverlening

Raadpleeg een externe vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag op het werk

Elke organisatie dient ervoor te zorgen dat de werkomgeving veilig is, zowel op psychologisch als fysiek gebied. Helaas komt het voor dat de veiligheid op de werkplek wordt aangetast door ongewenst gedrag. Ongewenste gedragingen op het werk kunnen leiden tot langdurige uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever draag je verantwoordelijkheid voor werknemers die zich gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd voelen. In het geval dat een werknemer slachtoffer wordt van ongewenst gedrag, is het raadzaam om een gekwalificeerd persoon in te schakelen om de betrokken werknemer op te vangen en te begeleiden. Het is immers zeer nadelig en kostbaar wanneer een werknemer uitvalt vanwege ongewenste omgangsvormen.

In dat geval ben je verantwoordelijk voor het ziekteverzuim en de re-integratiekosten van de werknemer. Het inzetten van een externe vertrouwenspersoon van Xs2more kan veel problemen voorkomen. In dit artikel belichten we de constructieve oplossingen die een externe vertrouwenspersoon kan bieden.

Hoe kan de externe vertrouwenspersoon bijdragen aan je medewerker en organisatie?

  • Creëren van een vertrouwelijke omgeving.
  • Ondersteunen en begeleiden van werknemers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag.
  • Samenwerken met de werknemer om constructieve oplossingen te vinden.
  • Voorlichting geven over ongewenst gedrag op de werkvloer om herkenning, bespreekbaarheid en voorkoming te bevorderen.

Zoeken naar constructieve oplossingen

Wanneer een werknemer melding maakt van ongewenst gedrag, zorgt de externe vertrouwenspersoon ervoor dat deze werknemer opgevangen en begeleid wordt. Deze gecertificeerde vertrouwenspersoon, met een gedegen opleiding, biedt hulp in een strikt vertrouwelijke omgeving en heeft geheimhoudingsplicht. Samen met de werknemer wordt gezocht naar constructieve oplossingen, waarbij de werknemer zelf een actieve rol speelt. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar wel verstandig om te doen. Dit voorkomt mogelijke belangenconflicten. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor werknemers die zich onveilig voelen door discriminatie, intimidatie of pestgedrag. Bovendien verplicht de wet tot het minimaliseren van dergelijke risico’s.

De werknemer die een melding maakt, heeft de controle over de klacht en dit blijft te allen tijde vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon brengt in kaart wat de werknemer wil bereiken met de melding en onderzoekt welke stappen nodig zijn voor een oplossing. Als de werknemer concrete acties wil ondernemen, kan het vaak helpen om de persoon die verantwoordelijk is voor het ongewenste gedrag ermee te confronteren.

Persoonlijke en intensieve begeleiding

Je kunt een externe vertrouwenspersoon inschakelen via Xs2more. Deze organisatie biedt meer dan de naam suggereert, vooral wanneer er sprake is van ongewenst gedrag of misstanden onder je werknemers. Maar ook op het gebied van re-integratie eerste spoor en re-integratie 2e spoor, het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. Kortom, Xs2more biedt een brede expertise, gedegen vakmanschap en snelle actie. De expertonderzoeken zijn grondig en de begeleiding is persoonlijk en diepgaand.

https://www.xs2more.nl/externe-vertrouwenspersoon/