Zakelijk Beter
Image default
Financiële diensten

SOS incassobureaus: wat betekenen alle termen die ze gebruiken?

In veel sectoren is vakjargon heel normaal. Ook incassobureaus kunnen er wat van om hun hele website vol te zetten met woorden waarvan je in je haar gaat krabben. Maar als je als ondernemer een incassobureau wilt inhuren, is het fijn als je het vakjargon al wat begrijpt. Zo kun je beter kiezen welk incassobureau bij jouw situatie past zonder afgeleid te worden door termen die je niet begrijpt. 

De ABC van incassobureaus

Dat jouw schuldenaar een debiteur wordt genoemd of dat de brief waarmee een debiteur schriftelijk wordt aangespoord om te betalen een aanmaning heet, wist je vast al. Maar ken je deze termen al? 

 

  • Beslag/ beslaglegging: een gerechtsdeurwaarder kan na een vonnis ervoor kiezen om beslag te leggen op bepaalde goederen van de debiteur. Dit houdt in dat deze goederen niet meer vrij beschikbaar zijn voor de debiteur. Er kan beslag worden gelegd op het geld dat op een bankrekening staat, het loon dat binnenkomt, maar er kan evengoed beslag worden gelegd op roerende zaken zoals inboedel. 

  • No cure no pay incasso: ‘no cure no pay’ is een soort van incasso dat veel wordt aangeboden. Als je het letterlijk vertaalt, betekent het ‘geen oplossing, geen betaling’. Met andere woorden: als het incassobureau er niet in slaagt jouw openstaande rekening te vorderen op de debiteur, worden zij ook niet betaald. Als je dus voor deze soort incasso kiest, weet je dat je incassobureau extra hard hun best gaan doen! 

  • Ingebrekestelling: dit houdt in dat de schuldenaar de mogelijkheid krijgt om zijn of haar schuld binnen een (veelal korte) termijn te betalen zonder dat hij/zij daar extra toeslagen of kosten op hoeft te betalen. 

  • Sommatie: aanmaning tot betaling. 

  • Betekening: betekening is de gerechtelijke bekendmaking van mededelingen en stukken aan de schuldenaar door een deurwaarder. 

  • Exploot: ambtelijke stukken van de deurwaarder worden ‘exploot’ genoemd. 

 

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om alleen samen te werken met een bureau dat je alles extra goed uitlegt, zoals Credifin. En wees zeker niet bang om vragen te stellen aan je incassobureau! 

 

Uiteraard hopen we dat je geen behoefte hebt aan een samenwerking met een incassobureau en dat jouw rekeningen altijd op tijd worden betaald. Maar mocht dit niet het geval zijn, dan weet je bij deze toch wat de typische woordenschat van incassobureaus is en zo kun je een betere, doordachte keuze maken over welk incassobureau je mee gaat samenwerken. Succes!

 

https://zakelijkbeter.nl/wat-betekenen-alle-termen-incasobureau