Zakelijk Beter
Image default
Boekhouding

Inflatie en pensioen

Inflatie heeft invloed op alle inkomstenbronnen, zowel een tijdelijke ‘piek’-inflatie dan wel een gematigde aanhoudende inflatie. Inkomstenbronnen zoals inkomen uit werk, pensioen(en) en lijfrenten nemen in koopkracht af door inflatie. Maar ook spaargeld heeft onder inflatie te lijden. 

Wat is inflatie eigenlijk?   

Inflatie is een stijging van het algemene prijspeil in een economie. Inflatie zorgt ervoor dat er met hetzelfde inkomen/spaargeld minder kan worden gekocht. Het geld is minder waard. Er zijn zelfs anno 2022 verkopers van levensmiddelen die de prijs van een product gelijk houden maar minder van het product in de verpakking stoppen. Oorzaak en gevolg in praktijk gebracht.  

Inflatiehistorie

Jarenlang hoorden we weinig over de inflatie. Hij was relatief laag. Alleen tussen 1969 en 1978 lag de inflatie ieder jaar boven de 5% met een absolute piek in 1974 van bijna 11% op jaarbasis. Daarna ging de inflatie gemiddeld omlaag en schommelde hij jaren rond de 2%-grens. Echter sinds 2021 is de inflatie gestegen naar meer dan 5%. 

AOW-gerechtigden merken daar tot op heden weinig van, de AOW-uitkering volgt de inflatie. Echter daarnaast zijn veel AOW-gerechtigden ook pensioengerechtigd. Pensioengerechtigden en werknemers die nog pensioen opbouwen worden wel geraakt door de inflatie. Zeker nu de inflatie zo hoog is en zij niet (automatisch) worden gecompenseerd. 

Geen toeslagverlening

Pensioenen kunnen worden geïndexeerd. Er wordt dan een toeslag verleend op het pensioen. Vaak is dat een voorwaardelijk recht. Afhankelijk van vele variabelen en het pensioenfondsbestuur. Gedurende de laatste 10 jaar zijn de meeste pensioenen niet geïndexeerd wat erop neerkomt dat hoe hoger het pensioen bij aanvang is, hoe meer last een pensioengerechtigde heeft van niet corrigerende inflatiemaatregelen. Relatief gezien. De reden dat de pensioenen niet zijn geïndexeerd heeft te maken met de lage dekkingsgraden. Voornamelijk veroorzaakt door de lage rentestanden tot 2022. De kans was tot 2022 groter dat pensioenfondsen moesten korten dan dat zij konden indexeren. Zie ook het artikel https://pensioentransitieplan.nl/vrijstellingsregeling-verlengd/

Voorbeeld

Stel, een pensioengerechtigde ontvangt alleen een AOW-uitkering. Als de AOW-uitkering steeds volledig in lijn loopt met de inflatie (bij inflatie een hogere AOW-uitkering) gaat het goed.

Echter deze persoon heeft bij aanvang naast de AOW ook recht op een pensioen van € 1.500 per maand. Als de inflatie 10 jaar lang gemiddeld 2% is, is hetzelfde pensioen met 18% in waarde gedaald. Die € 1.500 netto per maand is nog slechts € 1.230 waard. Gelukkig wordt de AOW (voorlopig) wel gecompenseerd waardoor dat het negatieve effect enigszins drukt.   

Nieuwe pensioenstelsel

Met het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting uiterlijk 1 januari 2027 ingaat, is de hoop toegenomen dat het pensioen sneller in lijn zal lopen met de inflatie. Voorwaardelijk, geen zekerheid. Achteraf krijgen we pas meer zekerheid over het verleden. Lees meer op pensioenlogica.nl

 

https://www.pensioenlogica.nl/